Unikátní příležitost investovat
do zemědělských farem v České republice

O fondu

Verdi fond farem je první fond na českém trhu, který nabízí kvalifikovaným investorům možnost investovat do farem a zemědělské prvovýroby.

Unikátnost fondu tkví v tom, že neinvestuje pouze do zemědělské půdy, ale zejména do farem na území České republiky s cílem jejich modernizace a dalšího rozvoje.

Fond aktuálně vlastní podíl ve dvou farmách na území České republiky, které dohromady hospodaří na více než 2 300 hektarech půdy. Zabývají se rostlinnou a živočišnou výrobou, či produkcí elektrické energie pomocí bioplynové stanice.

Usilujeme o vyvážený hospodářský růst s důrazem na udržitelnost a šetrný přístup ke krajině. Naším cílem je zachování tradice zemědělské výroby na našem území.
Chov skotu
Produkce obilovin
Výroba elektřiny v bioplynové stanici
Produkce mléka
Verdi SICAV a.s.
Ovocný trh 1096/8, Staré Město,
110 00 Praha 1
Zápis v obchodním rejstříku:
Městský soud v Praze, sp. zn. B 27284
IČO: 171 40 200
© 2023 Verdi SICAV a.s. Všechna práva vyhrazena
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram