Unikátní příležitost investovat
do zemědělských farem v České republice

O fondu

Verdi fond farem je první fond na českém trhu, který nabízí kvalifikovaným investorům možnost investovat do farem a zemědělské prvovýroby.

Unikátnost fondu tkví v tom, že neinvestuje pouze do zemědělské půdy, ale zejména do farem na území České republiky s cílem jejich modernizace a dalšího rozvoje.

Fond aktuálně vlastní podíl ve třech farmách na území České republiky, které dohromady hospodaří na více než 4 700 hektarech půdy. Zabývají se rostlinnou a živočišnou výrobou, či produkcí elektrické energie pomocí bioplynové stanice.

Usilujeme o vyvážený hospodářský růst s důrazem na šetrný přístup ke krajině. Naším cílem je zachování tradice zemědělské výroby na našem území.
Chov skotu
Chov prasat
Produkce obilovin
Výroba elektřiny v bioplynové stanici
Produkce mléka
Verdi SICAV a.s.
Na Poříčí 1079/3a, 110 00 Praha 1
Zápis v obchodním rejstříku:
Městský soud v Praze, sp. zn. B 27284
IČO: 171 40 200
Tento web je určen výhradně pro informační a propagační účely a není nabídkou, výzvou či doporučením k investování. Před investičním rozhodnutím je nutné se seznámit se zněním statutu fondu a podfondu. Hodnota investičních akcií se v čase mění a historické výsledky podfondu nejsou indikací ani zárukou výsledků budoucích. Investice do podfondu podléhá rizikům uvedeným ve statutu fondu a podfondu. Fond je určený pro kvalifikované investory dle § 272 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších předpisů. Před investicí byste měli pečlivě zvážit investiční strategii a rizika, která mohou být spojena s investičními cíli podfondu, jak jsou uvedeny ve statutu nebo v jiných relevantních dokumentech. Sdělení klíčových informací fondu (KID) a statut fondu jsou k dispozici na webových stránkách fondu.
© 2024 Verdi SICAV a.s. Všechna práva vyhrazena
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram