Základní parametry fondu

Právní forma fondu
Akciová společnost s proměnným základním kapitálem (SICAV)
Typ fondu
Fond kvalifikovaných investorů
Domicil fondu
Česká republika
Podkladová aktiva fondu
Zemědělské farmy a půda
Měna fondu
CZK / EUR
Druh cenného papíru
Růstová investiční akcie
Frekvence úpisu investičních akcií
Kvartálně
Investiční horizont
5 let
Očekávané zhodnocení fondu
10 % p. a.
Minimální investice
1 000 000 CZK / ekvivalent v EUR
Obhospodařovatel a administrátor fondu
Winstor investiční společnost a.s.
Depozitář fondu
ČSOB
Auditor fondu
PwC
Verdi SICAV a.s.
Na Poříčí 1079/3a, 110 00 Praha 1
Zápis v obchodním rejstříku:
Městský soud v Praze, sp. zn. B 27284
IČO: 171 40 200
Tento web je určen výhradně pro informační a propagační účely a není nabídkou, výzvou či doporučením k investování. Před investičním rozhodnutím je nutné se seznámit se zněním statutu fondu a podfondu. Hodnota investičních akcií se v čase mění a historické výsledky podfondu nejsou indikací ani zárukou výsledků budoucích. Investice do podfondu podléhá rizikům uvedeným ve statutu fondu a podfondu. Fond je určený pro kvalifikované investory dle § 272 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších předpisů. Před investicí byste měli pečlivě zvážit investiční strategii a rizika, která mohou být spojena s investičními cíli podfondu, jak jsou uvedeny ve statutu nebo v jiných relevantních dokumentech. Sdělení klíčových informací fondu (KID) a statut fondu jsou k dispozici na webových stránkách fondu.
© 2024 Verdi SICAV a.s. Všechna práva vyhrazena
arrow-right-circle linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram