Základní parametry fondu

Právní forma fondu
Akciová společnost s proměnným základním kapitálem (SICAV)
Typ fondu
Fond kvalifikovaných investorů
Domicil fondu
Česká republika
Podkladová aktiva fondu
Zemědělské farmy a půda
Měna fondu
CZK / EUR
Druh cenného papíru
Růstová investiční akcie
Frekvence úpisu investičních akcií
Kvartálně
Investiční horizont
5 let
Očekávané zhodnocení fondu
10 % p. a.
Minimální investice
1 000 000 CZK / 50 000 EUR
Obhospodařovatel a administrátor fondu
Winstor investiční společnost a.s.
Depozitář fondu
ČSOB
Auditor fondu
PwC
Verdi SICAV a.s.
Ovocný trh 1096/8, Staré Město,
110 00 Praha 1
Zápis v obchodním rejstříku:
Městský soud v Praze, sp. zn. B 27284
IČO: 171 40 200
© 2023 Verdi SICAV a.s. Všechna práva vyhrazena
arrow-right-circle linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram