Proč investovat do fondu farem

Zemědělství je stabilní sektor, který prakticky nekoreluje s hospodářským cyklem a je velmi odolný v dobách krize.
Zemědělství je dlouhodobě ziskové zejména díky dotacím z národních a evropských rozpočtů a snahy států o potravinovou soběstačnost.
Ceny zemědělské půdy rostou spolu s inflací a nabízí tak investorům ochranu i v dobách vysoké inflace.
Rostoucí ceny komodit se pozitivně promítají do tržeb farem a zvyšují jejich ziskovost.
Zakladatelé vložili do fondu vlastní kapitál v hodnotě více než 100 mil. CZK a jsou připraveni jej v případě potřeby dále navyšovat.
Na našich farmách klademe důraz na welfare zvířat a šetrný přístup ke krajině.

Lidé ve fondu

Zakladatelka fondu

Kateřina Zychová

Kateřina je zakladatelkou a výkonnou ředitelkou skupiny Verdi. Působí již více než 25 let v oboru financí, z čehož 13 let strávila na newyorské Wall Street a londýnské City v největších investičních bankách. 

Je zároveň předsedkyní představenstva společnosti Green Horizon Renewables, která již od roku 2013 investuje do sektoru obnovitelné energie. Společnost úspěšně vybudovala portfolio solárních elektráren v České republice a na Slovensku a větrných elektráren ve Finsku, které v roce 2021 prodala fondu BlackRock.

Zakladatel fondu

Petr Novotný

Petr je zakladatel a šéfredaktor finančního portálu Investičníweb.cz. Dříve působil jako dramaturg a moderátor pořadu Investorský magazín na O2 TV a Byznys index Petra Novotného na Seznam TV.

Má 12 let praxe na pozicích burzovního makléře a privátního bankéře u společností Eastbrokers, Merrill Lynch, Citibank a HVB Bank. Je také spoluzakladatelem Českého půdního fondu, který dosáhl v letech 2014 až 2019 celkového čistého zhodnocení až 100 %.

Výkonný ředitel fondu

Václav Štekr

Václav je zodpovědný za celkové řízení a chod fondu včetně fundraisingu a regulatorních otázek. Disponuje 7 lety praxe na finančních trzích se zaměřením na investice a privátní bankovnictví.

Vystudoval Vysokou školu ekonomickou v Praze a dříve pracoval jako privátní bankéř pro skupinu Penta Investments, kde spravoval portfolia významných českých klientů.

Ředitel pro strategii fondu

Tomáš Trávníček

Tomáš disponuje vzděláním v oboru zemědělství a ekonomiky z Mendelovy univerzity v Brně a zemědělské univerzity Hochschule Anhalt v Německu.

Disponuje 10 lety praxe na zemědělském trhu střední a východní Evropy s rozsáhlými zkušenostmi v oboru mechanizace v zemědělství. V minulosti působil ve společnosti Agrotec a následně v německé společnosti Fritzmeier zabývající se precizním zemědělstvím a prvovýrobou v rámci zemí EU.
Verdi SICAV a.s.
Na Poříčí 1079/3a, 110 00 Praha 1
Zápis v obchodním rejstříku:
Městský soud v Praze, sp. zn. B 27284
IČO: 171 40 200
Tento web je určen výhradně pro informační a propagační účely a není nabídkou, výzvou či doporučením k investování. Před investičním rozhodnutím je nutné se seznámit se zněním statutu fondu a podfondu. Hodnota investičních akcií se v čase mění a historické výsledky podfondu nejsou indikací ani zárukou výsledků budoucích. Investice do podfondu podléhá rizikům uvedeným ve statutu fondu a podfondu. Fond je určený pro kvalifikované investory dle § 272 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších předpisů. Před investicí byste měli pečlivě zvážit investiční strategii a rizika, která mohou být spojena s investičními cíli podfondu, jak jsou uvedeny ve statutu nebo v jiných relevantních dokumentech. Sdělení klíčových informací fondu (KID) a statut fondu jsou k dispozici na webových stránkách fondu.
© 2024 Verdi SICAV a.s. Všechna práva vyhrazena
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram