Proč investovat do fondu farem

Zemědělství je stabilní sektor, který prakticky nekoreluje s hospodářským cyklem a je velmi odolný v dobách krize.
Zemědělství je dlouhodobě ziskové zejména díky dotacím z národních a evropských rozpočtů a snahy států o potravinovou soběstačnost.
Ceny zemědělské půdy rostou spolu s inflací a nabízí tak investorům ochranu i v dobách vysoké inflace.
Rostoucí ceny komodit se pozitivně promítají do tržeb farem a zvyšují jejich ziskovost.
Zakladatelé vložili do fondu vlastní kapitál v podobě dvou již úspěšně fungujících farem a do budoucna jsou připraveni investici dále navyšovat.
Na našich farmách klademe důraz na welfare zvířat a šetrný přístup ke krajině.

Lidé ve fondu

Zakladatelka fondu

Kateřina Zychová

Kateřina je zakladatelkou a výkonnou ředitelkou skupiny Verdi. Působí již více než 25 let v oboru financí, z čehož 13 let strávila na newyorské Wall Street a londýnské City v největších investičních bankách. 

Je zároveň předsedkyní představenstva společnosti Green Horizon Renewables, která již od roku 2013 investuje do sektoru obnovitelné energie. Společnost úspěšně vybudovala portfolio solárních elektráren v České republice a na Slovensku a větrných elektráren ve Finsku, které v roce 2021 prodala fondu BlackRock.

Zakladatelka fondu

Anita Khosla

Anita je zakladatelkou a provozní ředitelkou skupiny Verdi. Zaměřuje se na celkovou strategii společnosti a compliance.

Během své kariéry pracovala jako viceprezidentka v právním oddělení společnosti Credit Suisse v Londýně, New Yorku a Tokiu, kde se zaměřovala převážně na strukturované derivátové produkty, sekuritizaci a mimoburzovní transakce.

Zakladatel fondu

Petr Novotný

Petr je zakladatel a šéfredaktor finančního portálu Investičníweb.cz. Dříve působil jako dramaturg a moderátor pořadu Investorský magazín na O2 TV a Byznys index Petra Novotného na Seznam TV.

Má 12 let praxe na pozicích burzovního makléře a privátního bankéře u společností Eastbrokers, Merrill Lynch, Citibank a HVB Bank. Je také spoluzakladatelem Českého půdního fondu, který dosáhl v letech 2014 až 2019 celkového čistého zhodnocení až 100 %.

Ředitel pro strategii fondu

Tomáš Trávníček

Tomáš disponuje vzděláním v oboru zemědělství a ekonomiky z Mendelovy univerzity v Brně a zemědělské univerzity Hochschule Anhalt v Německu.

Disponuje 10 lety praxe na zemědělském trhu střední a východní Evropy s rozsáhlými zkušenostmi v oboru mechanizace v zemědělství. V minulosti působil ve společnosti Agrotec a následně v německé společnosti Fritzmeier zabývající se precizním zemědělstvím a prvovýrobou v rámci zemí EU.
Verdi SICAV a.s.
Ovocný trh 1096/8, Staré Město,
110 00 Praha 1
Zápis v obchodním rejstříku:
Městský soud v Praze, sp. zn. B 27284
IČO: 171 40 200
© 2023 Verdi SICAV a.s. Všechna práva vyhrazena
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram