Přehled vlastněných farem

AGROWILD Nová Ves

Zemědělská společnost Agrowild Nová Ves se nachází v Karlovarském kraji, okres Sokolov, v nadmořské výšce 742 m. n. m. Farma hospodaří v ekologickém režimu na rozloze 1 809 ha a zaměřuje se živočišnou výrobu, a to primárně na chov masných krav BTPM. 

Dlouhodobě ověřenými zkušenostmi se zaměřujeme na produkci kvalitního zástavového skotu. Původně chovaným plemenem byl český červenostrakatý skot. V současné době na farmě chováme 700 kusů masného simentálu a limousinského skotu. 

V rostlinné výrobě se zaměřujeme na výrobu kvalitních objemných krmiv a menší část podnikání tvoří také pronájem loveckých práv (honitba).
Chov skotu
Pronájem loveckých práv (honitba)
Biologické zemědělství

Agrospol Starý Pelhřimov

Zemědělská společnost Agrospol Starý Pelhřimov byla založena v roce 1991 na místě bývalého státního podniku OSEVA. Farma se nachází v blízkosti obce Starý Pelhřimov v západní části kraje Vysočina, kde jsou soustředěna všechna aktiva farmy, mezi které patří živočišná výroba, rostlinná výroba a výroba elektřiny pomocí bioplynové stanice. 

Společnost hospodaří na 530 ha půdy a chová 180 krav na mléko a 90 býků na maso. Pěstuje komodity pro výkrm dobytka a z menší části řepku ozimou a pšenici. 

Jedná se o farmu s dlouholetou tradicí navazující na zkušenosti předchůdců, které se snažíme dále rozvíjet a obohatit o technologie moderního zemědělství. Jsme odpovědným hospodářem, který dodržuje zásady dobré praxe a zakládáme si na hodnotách trvalé udržitelnosti v souladu s přírodou.
Chov skotu
Produkce řepky a pšenice
Bioplynová stanice
Verdi SICAV a.s.
Ovocný trh 1096/8, Staré Město,
110 00 Praha 1
Zápis v obchodním rejstříku:
Městský soud v Praze, sp. zn. B 27284
IČO: 171 40 200
© 2023 Verdi SICAV a.s. Všechna práva vyhrazena
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram